Le Balafon

En Afrique de l’ouest, plus particulièrement au pays Mandingue d’où il est originaire, le balafon est joué par des griots. On le classe parmi les instruments à percussion. Le Balafon est un xylophone composé d’ une charpente de bambou, sur laquelle sont disposées des lattes de bois de tailles croissantes.De petites calebasses, accrochées sous des lattes de bois, lui servent de caisse de résonance.

Le nombre de lattes du balafon varie en fonction de la région où il est joué, et de l’accord qu’on veut lui donner. Il est généralement accordé en pentatonique (une gamme de 5 notes) mais il peut l’être aussi bien en diatonique (une gamme de 7 notes).

On en joue en frappant les lames à l’aide de maillets aux extrémités couvertes de caoutchouc

Le terme « balafon » vient de la langue Bambara; « Balan » désigne l’instrument et « fô » signifie « jouer ».


In West Afrika , meer bepaald in de streek van de Mandingue van waar hij origineel is , wordt de balafoon bespeeld door de Griots * .

De balafoon wordt bij de slaginstrumenten geklasseerd en is een xylofoon samengesteld uit een geraamte van bamboe waarop houten latjes geplaatst zijn in oplopende grootte .
De klank van de houten latjes wordt versterkt door kalebassen die onderaan de latjes bevestigd zijn . Het aantal latjes is afhankelijk van de streek waar het instrument bespeeld wordt en van de toonaard dat men het instrument wenst te geven . Over het algemeen wordt hij gestemd in een gamma van 5 noten maar kan evengoed gestemd worden in een gamma van 7 noten. De balafoon wordt bespeeld met de hulp van houten stokjes die aan het uiteinde bedekt zijn met rubber. De term balafoon komt uit het “ Bambara “ . “ Balan” duidt het instrument aan en “fô” betekent “ spelen”
.

*Griot : Een griot of djeli is in West Afrika een dichter, lofzanger en muzikant, en wordt beschouwd als bewaarder en verteller van mondeling overgebrachte tradities en geschiedenis. De kennis die door griotten wordt beheerd en overgebracht wordt jeliya genoemd, dat overbrenging door bloed betekent. Griots werden in stammentwisten ook ingezet om conflicten op vreedzame manier op te lossen en stonden daardoor heel dicht bij de toenmalige stamhoofden en koningen.